1. Virtuálna 3D prehliadka

AKO HĽADÁME IHLU V KOPE SENA

Nazývame ju aj prvým filtrom medzi záujemcami o vašu nehnuteľnosť. Výsledkom je viac efektívnych obhliadok, pretože na ne chodia záujemcovia, ktorí sú s inzerovanou ponukou oboznámení a k definitívnemu rozhodnutiu o kúpe im chýba už len reálny pohľad na nové bývanie.

ŠETRÍME ČASOM AJ NERVAMI

3D prehliadku robí náš dvorný, profesionálny fotograf, súbežne tak vznikajú fotografie aj prehliadka za ten istý čas. Vieme však, že 3D prehliadka dáva záujemcovi odpovede na otázky priamo z gauča v pohodlí domova. Môže sa doslova prejsť po vašej nehnuteľnosti, nazrieť do každého kúta a nemusí viac hádať, čo sa skrýva za rohom. Záujemca sa vďaka tejto technológii dokáže účinne rozhodnúť aj na diaľku, či vaša nehnuteľnosť spĺňa jeho kritériá. Ako majiteľ nehnuteľnosti tak nie ste dennodenným otrokom zbytočných príprav na obhliadku.

       2. Advokátom autorizovaná zmluva o prevode vlastníctva a elektronické podanie vkladu na kataster

ČO TO ZNAMENÁ?

Proces spočíva v spísaní kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Nadštandardným opatrením je zisťovanie totožnosti účastníkov zmluvy. Advokát zároveň posudzuje, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde v budúcnosti ku vzniku škody.

AKO TO CELÉ SÚVISÍ S COVID-19?

Začneme bodmi, ktorými vás ušetríme návštev rôznych úradov či notárov. Prispejeme tým k spomaleniu šírenia vírusu. Podanie si rúk na znak súhlasu s obchodom je tak jediným rizikom, ktoré tu zostáva. Všetky ďalšie kroky, ktoré nasledujú po „podaní si rúk“ so záujemcom o kúpu Vašej nehnuteľnosti, prípadne opačne, s majiteľom Vašej novej nehnuteľnosti, sme v spolupráci s advokátskou kanceláriou ošetrili pod jednou strechou, pretože:

  • Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom.
  • Advokát zabezpečuje službu zaručenej konverzie – prevod dokumentov z listinnej formy do elektronickej, napr. v prípade Vyhlásenia správcu o nedoplatkoch pri prevode bytu
  • Advokát podáva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností elektronicky, čiže žiadne vystávanie radu na katastri, či naháňanie sa v dôsledku obmedzených úradných hodín. Naopak bonusom je skrátenie lehoty zavkladovania vlastníckeho práva z 30 dní na 20. Vyhnete sa prieťahom zo strany katastra v súvislosti s posudzovaním zmlúv.

Ďalšie výhody autorizovanej zmluvy advokátom sú:

  • Autorizáciou zmluvy sa chráni kupujúci. Advokát garantuje, že sa kupujúci nestane obeťou podvodu.
  • O svoje peniaze neprídete! Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený.
  • Advokát vysvetľuje účastníkom zmluvy podmienky v nej obsiahnuté.