Ako lokalita ovplyvňuje kúpu

Funguje pravidlo, čím bližšie k centru mesta, tým vyššia cena. Akurát, že k tomuto jednoduchému pravidlu sa pridali ďalšie parametre, ktoré spoločne definujú hodnotu lokality a tým pádom aj cenu nehnuteľnosti.

Štandardy minimálnej vybavenosti odzrkadľujú mieru obľúbenosti danej lokality. V praxi to znamená toľko, že developeri, ktorí stavajú nové obytné štvrte postavené na zelenej lúke, v oblastiach, V zabývaných mestských obvodoch veľké plochy zeme takmer nie sú, alebo sú byrokraticky tak zaťažené, že pozemok predražujú, a tak sa developéri „sťahujú“ na okraj mestských a prímestských štvrtí a tam zhmotňujú nové sny o bývaní. Prirodzeným javom pri predaji takýchto stavieb je ich pomerne nízka cena v porovnaní s inými nehnuteľnosťami v obývaných častiach. A tu sa dostávame k pojmu štandardy minimálnej vybavenosti, teda občianska, resp. sociálna vybavenosť. Daň za ušetrené peniaze za kúpu nehnuteľnosti v novovybudovanej lokalite sa odzrkadlí v obmedzení sociálneho komfortu. Pýtajte sa preto developéra, overujte si jeho odpovede na miestnom stavebnom úrade, žiadajte o vydanie územnoplánovacej informácie, či v danej lokalite developér bude realizovať občiansku vybavenosť (obchody, školy, škôlky, atď.) a konkrétne riešenia dopravy (verejná, individuálna doprava, zástavky, cyklotrasy, atď).

Akým životným štýlom žijeme, také sú naše očakávania od zvoleného prostredia

Benefity nie sú univerzálne, vychádzajú z našich preferencií. Uvažujme spolu nad benefitmi, ak žijeme takýto životný štýl. Som rodič, podnikateľ na voľnej nohe. Najčastejšie sa stravujeme doma a to si vyžaduje pravidelné nákupy. Rada vyhľadávam detské centrá, krúžky, aktivity nielen pre dieťa ale i seba. Potrebujem mať takisto po ruke pediatra, stačí, že môj lekár, je na druhej strane mesta. Chvalabohu, že u nás premávajú električky. Vo voľnom čase preferujem bicyklovanie a prechádzky so psom. Za domom máme cyklotrasu, ktorá vedie až do Rakúska!

V tomto prípade môžeme hovoriť o benefitoch, ktoré majú silné postavenie vo vybudovanej sociálnej komunite, resp. kritérium je nastavené tak, aby dostupnosť k občianskej vybavenosti nebola na ťarchu. Hádam najdiskutovanejšou témou v tomto období je doprava v rámci Bratislavy ale i mimo nej. Ten, kto kupuje nehnuteľnosť, by ju mal kupovať s týmto vedomím. Ak žijem ďalej od „centra sociálnej vybavenosti“, tak to, čo potrebujem ku každodennému životu, chcem mať možnosť riešiť lokálne. Hovoríme o pracovných možnostiach, voľnočasových aktivitách, rôznych druhoch inštitúcií, nákupných možnostiach, alebo starostlivosti o zdravie. Zároveň platí, že ak túto sociálnu hodnotu v danej lokalite nenachádzame, potom atraktivita danej lokality závisí najmä od dopravného napojenia do hlavného mesta a jeho častí, nakoľko tam ľudia nájdu, čo potrebujú k životu. (budovanie cyklotrás, možnosti záchytných parkovísk, železničná a autobusová doprava, atď.).